چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

فروش و خدمات پس از فروش
گروه های مخاطب

تولید کنند گان و وارد کنند گان خودرو در ایران

تولید کنند گان داخلی و خارجی قطعات و مجموعه های خودرو

انجمن های تخصصی فروش و خدمات پس از فروش خودرو

تولید کنند گان تجهیزات تعمیر گاهی و ابزار فنی

ارائه کنند گان خدمات فنی و راهکارهای مدیریتی و اجرایی

شرکت های مشاور داخلی و خارجی در موضوع

تولید کنند گان و وارد کنند گان خودرو در ایران

افراد شرکت کننده
  • فروش و خدمات پس از فروش


  • خدمات


  • مدیریت تولید


  • فروش و بازاریابی


  • خدمات مادام العمر


رؤسا، معاونین، مدیران و مسئولین بین المللی


  • امور مشتریان


  • قطعات یدکی


  • توسعه خدمات


  • امور پشتیبانی و عیب یابی


  • فروش خدمات


برخی از حامیان مالی، شرکت کنندگان و همکاران ما